Research

Hlavní okruhy zájmu

 • Studium supramolekulárních komplexů v roztocích
  Kalixareny, alkoholy, alkoholy se stabilními radikály, …
 • Studium struktury a dynamiky biomolekul v roztocích
  Proteiny, oligonukleotidy, …
 • Studium atomové, elektronové a magnetické struktury magnetických látek
  Magnetické oxidy přechodových prvků, kovová magnetika, …
 • Ab initio výpočty elektronové struktury látek a hyperjemné interakce
 • Studium atomové a elektronové struktury anorganických pevných látek Multiferoika, feroelektrika, … Výuka (teoretická i praktická) radiofrekvenčních spektroskopických metod