Nabídka prací

 

  • Práce jsou zvláště vhodné pro studenty oborů Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů a Biofyzika a chemická fyzika, avšak ani studium jiného oboru nemusí být překážkou. 
  • Rozsah nabízených projektů bude modifikován podle toho, zda budou základem bakalářské, diplomové nebo doktorské práce. Návrhy projektů se odvozují od problematiky řešené v naší laboratoři. Jejich obsah je proto samozřejmě možné upravit jednak podle pokroku v řešení a také podle zájmu řešitele. 
  • Neváhejte kontaktovat některého z členů laboratoře.
  • Otevřít nabídku témat prací v novém okně (celá Katedra fyziky nizkých teplot)