Laboratory

Oddělění radiofrekvenční spektroskopiese skládá ze dvou laboratoří, které velice úzce souvisejí používanou metodikou, avšak věnují se studiu rozdílných systému.

Laboratoř NMR spektroskopie vysokého rozlišení

Laboratoř je vybavena NMR spektrometrem Bruker Avance 500 pracujícím s magnetickým polem 11.75 T (1H rezonanční frekvence 500 MHz). Přístroj je vybaven pro měření v kapalné fázi za současného ozařování až na třech radiových frekvencích (trojitá rezonance, např. 1H, 15N, 13C). Přístroj také umožňuje měření NMR spekter v pevném stavu za podmínek rotace vzorku pod magickým úhlem (MAS).

Laboratoř NMR spektroskopie magnetik

Laboratoř je aktuálně vybavena spektrometrem Bruker se speciální konfigurací, která umožňuje měření magnetických materiálů.