Granty

Běžící granty

 1. GAČR P204-13-11473S Magnetic, ferroelectric and relaxor properties and their cross coupling in relaxor perovskite multiferroics (Magnetické, feroelektrické a relaxacní vlastnosti a jejich souvislost v relaxorových multiferoikách perovskitového typu), coordinator V. Laguta (Institute of Physics AS CR), coordinator for MFF H. Stepankova, 2013-2016
 2. GAUK 716314 - Studium nanočástic oxidů železa pomocí NMR - P. Křišťan
 3. GAUK 112715 - Studium dynamiky vodíkově vázaných sítí ve směsích H2O/D2O metodami NMR spektroskopie - P.Dvořák
 4. GAUK 528413 - Studium adsorpčních míst v moderních porézních materiálech metodami NMR pevné fáze - M. Peksa

Dokončené granty

 1. OPPK, reg. č. CZ.2.16/3.1.00/21566 - Struktura & Dynamika Moderních Materiálů - J. Lang
 2. GAČR P204/11/1206 – Použití PFG NMR, stochastické rekonstrukce a molekulární simulace pro stanovení transportně-strukturních vlastností pokročilých porézních materiálů - J. Lang
 3. GAČR P204/12/P352 Structure-property relationship in magnetic and multiferroic hexaferrites, V. Chlan, 2012–2014
 4. GAUK 410711 - Studium dynamiky polí vodíkových vazeb – L. Minářová
 5. GAUK č. 430011 - Sekvenčně specifické lokální anomálie ve stabilitě dvoušroubovice DNA - V. Římal
 6. GAUK 167810 - Částečná orientace molekul kreatinu ve svalu: in vitro model - M. Grocký
 7. GAUK 81410 – Studium struktury a dynamiky vodíkově vázaných klastrů v kapalině –M. Šoltésová
 8. GAUK 86610 Defects and substitutions in magnetic iron oxides, R. Reznicek, 2011–2013 
 9. GAUK 38707 – Studium dynamiky retrovirálních matrixových proteinů – P. Srb
 10. GAAV ČR KJB4050311 – Nadmolekulární struktury amfifilních blokových kopolymerů obsahujících peptidové segmenty – J. Lang
 11. GAAV IAA100100803 Magnetoelectric ferrites, coordinator P. Novak (Institute of Physics AS CR),   coordination for MFF H. Stepankova, 2008-2010
 12. GAČR 202/08/0541 Defects and impurities in magnetite, coordinator P. Novak (Institute of Physics AS CR), coordination for MFF H. Stepankova, 2008-2010
 13. KONTAKT ME08059 Preparation, characterization, and understanding of magnetoelectric transition-metal oxides, project of Czech-Japan co-operation, coordinator H. Stepankova, 2008-2009
 14. GAČR 202/06/0051 Electronic structure and local spin states in doped cobaltites, coordinator H. Štepankova, 2006-2008
 15. GAUK 208/2006 NMR study of manganites and cobaltites, coordinator V.Prochazka, 2006-2008
 16. GAUK 202/2006 Study of doped magnetites by hyperfine methods, coordinator V.Chlan, 2006-2008
 17. MSM 0021620834 Physics of condensed matter: novel materials and technologies, coordinator P. Hoschl, sub-coordinator J. Englich, L. Skrbek, 2005-2011
 18. MSM 0021620835 Physics of molecular, macromolecular and biological systems, coordinator J. Hala, sub-coordinator H. Stepankova, 2005-2011
 19. Participation in project of the 6th European Framework Program FP6 "Hadron Physics" – Joint Research Activities JRA8: Polarized Nucleon Targets for Europe: Solid Targets, coordinator W. Meyer (Univ. Bochum), 2004-2006
 20. GAUK 187/2003 Hyperfine interactions in magnetics - experiment and theory, coordinator H. Stepankova, 2003
 21. GA CR 202/00/1601 Electronic structure of substituted magnetites, coordinator P. Novak, coordinator for MFF J. Englich, 2000-2002
 22. GAUK 170/2000/B-FYZ Study of cation distribution, valency states and hyperfine interactions in ferrites with paramagnetic substitutions, coordinator H. Stepankova, 2000-2002
 23. MSM 113200002 Physics of condensed matter – novel materials and technologies, coordinator P. Hoschl, sub-coordinator J. Englich, 1999-2004
 24. TSR‑002‑97 Defects in ferrites, Czech-Germany co-operation, coordinator J.Englich 1997-1999
 25. VS97115 Center of NMR studies of molecular structures, coordinator J. Spevacek, coordinator for MFF J. Englich, 1997-2000
 26. GAUK 25/97/B-FYZ Study of hyperfine field anisotropy in  ferrimagnetic oxides with non-magnetic defects, coordinator H. Stepankova, 1997-1999
 27. GAČR 202/97/101819, Defects in Heisenberg magnets, coordinator J.Englich, 1997-1999
 28. GAČR 202/93/0382 Charge compensation and charge carriers in magnetic oxides, coordinator P. Novak (Institute of Physics AS ČR), coordinator for MFF J.Englich, 1994-1996
 29. GAUK 30/96 Study of cation distribution, hyperfine field anisotropy and magnetic structure of W-type hexaferrites, coordinator H. Stepankova, 1994-1996
 30. X242.24 Iron garnets with non-trivalent cations, project of Czech-Germany co-operation, coordinator P. Novak (Institute of Physics AS CR), , coordinator for MFF J. Englich, 1993-1995
 31. FDR-0494 Application of nuclear resonance methods in the study of magnetics, coordinator J. Englich, 1993-1994