Lectures and Exercises

kód název vyučující SIS odkaz
NAFY 008 Práce s počítačem a programování Kužel R., Řezníček R. detaily www
NFPL 183 Moderní­ problémy NMR spektroskopie Lang, J. detaily www
NFPL 186 Seminář NMR spektroskopie vysokého rozlišení Lang J., Hanyková L. detaily
NFPL 185 Pokročilá spektroskopie vysokého rozlišení Lang, J. detaily  
NBCM 112 Metody magnetické rezonance v biofyzice Štěpánková H. detaily  
NFPL 192 Proseminář fyziky kondenzovaných soustav Štěpánková H., Krakovský I. detaily  
NFPL 129 Jaderné metody studia magnetických systémů Štěpánková H., Englich J. detaily  
NFPL 179 Kvantový popis NMR Štěpánková H. detaily  
NFPL 175 NMR v magneticky uspořádaných látkách Štěpánková H., Englich J. detaily  
NFPL 091 NMR vysokého rozlišení Štěpánková H. detaily  
NFPL 184 Seminář radiofrekvenční spektroskopie kondenzovaných látek  Štěpánková H., Pfeffer M. detaily

 

NAFY032 Fyzika živých organismů Římal, V. detaily www