Back

Moderní problémy NMR spektroskopie 2013

15. ročník se koná 3. - 8. 11. 2013 v Peci pod Sněžkou.

Program semináře

  1. Úvodní přednášky o nukleární magnetické rezonanci (NMR) pro začátečníky
  2. Přehledové přednášky předních českých odborníků o spektroskopii NMR v kapalinách, v pevné fázi a MR zobrazování
  3. Neformální diskuse o práci v NMR laboratoři, bakalářských a diplomových pracech, a lecčems jiném.....

 

Program

Zde ke stažení: pdf_21 PDF

Kontakt

doc. RNDr. Jan Lang, PhD.
jan.lang@mff.cuni.cz

Adresa

Výukové a školící středisko UK Praha
Velká pláň 159
542 21 Pec pod Sněžkou