Zpět

Moderní problémy NMR spektroskopie 2016

18. ročník se koná 6. – 11. listopadu 2016 v Peci pod Sněžkou.

Výjezdní seminář zaměřený na základy jaderné magnetické rezonance (NMR) a ukázky konkrétních použití metody na řešení rozličných výzkumných problémů je určený zejména pro studenty fyziky na MFF UK, kteří si jej zapisují jako předmět NFPL183. Účast na semináři je vhodná rovněž pro studenty jiných fakult, kteří pro svoji činnost NMR potřebují či si zkrátka chtějí obohatit svoje znalosti.

Pozvánka zde. 

Program semináře

 1. Úvodní přednášky o nukleární magnetické rezonanci (NMR) pro začátečníky
 2. Přehledové přednášky předních českých odborníků o spektroskopii NMR v kapalinách, v pevné fázi a MR zobrazování
 3. Neformální diskuse o práci v NMR laboratoři, bakalářských a diplomových pracech, a lecčems jiném…

Časový rozvrh semináře (PDF):

  8.45 – 10.00 10.30 – 11.45   16.00 – 16.30 16.30 – 17.45 19.00
Po Úvod do NMR  Základy pulzních technik     Základy interpretace spekter vysokého rozlišení Úvod do experimentální techniky
H. Štěpánková H. Štěpánková H. Štěpánková J. Englich
Út  Přenos polarizace, 1D, 2D spektroskopie NMR relaxace     Příklady řešení spekter vysokého rozlišení Cvičení přiřazování spekter
R. Hrabal J. Lang H. Dvořáková H. Dvořáková
St NMR biomolekul NMR organických látek   Aplikace NMR ve strukturni biologii Výpočty NMR parametrů NMR nukleových kyselin
J. Prchal A. Lyčka P. Srb M. Straka V. Římal
Čt  Aplikace NMR relaxací NMR feromagnetik   Aplikace dynamické NMR spektroskopie Úvod do NMR pevné fáze SIMPSON – virtuální spektrometr
M. Šoltésová V. Chlan J. Imrich Z. Tošner Z. Tošner
Pá  NMR polymerů / Studium kolapsu v hydrogelech MR zobrazování           
L. Hanyková V. Herynek

Kontakt

doc. RNDr. Jan Lang, PhD.
jan.lang@mff.cuni.cz  
Tel.: 22191 2889 

Adresa

Výukové a školicí středisko UK Praha
Velká pláň 159
542 21 Pec pod Sněžkou

Podrobné informace pro účastníky

 • S příjezdem se počítá v neděli  6. 11. 2016 do 18.00 hodin
 • Seminář končí v pátek 11. 11. 2016 ve 12 hodin
 • Stravování začíná 6. 11. večeří a končí 11. 11. obědem. Stravování a ubytování je pro účastníky z MFF zdarma, ostatní účastníci platí poplatek ve výši 2500 Kč formou faktury po uskutečnění semináře
 • Na procházky po horách doporučujeme přiměřené oblečení a obutí a vhod přijde i čelovka
 • Přímo v chatě je k dispozici ping-pongový stůl a kulečník (za mírný poplatek)
 • Vítány jsou iniciativy pro vylepšení popřednáškové nálady – prosím neváhejte vzít s sebou hudební nástroje, společenské hry apod.
 • Pro přednášející bude k dispozici dataprojektor s notebookem
 • Snad zbytečné připomenutí: přezuvky s sebou

Fotogalerie z predešlých ročníků zde