Zpět

Moderní problémy NMR spektroskopie 2019

21. ročník se koná od pátku 25. do středy 30. října 2019 v Peci pod Sněžkou.

Výjezdní seminář zaměřený na základy jaderné magnetické rezonance (NMR) a ukázky konkrétních použití metody na řešení rozličných výzkumných problémů je určený zejména pro studenty fyziky na MFF UK, kteří si jej zapisují jako předmět NFPL183. Účast na semináři je vhodná rovněž pro studenty jiných fakult, kteří pro svoji činnost NMR potřebují či si zkrátka chtějí obohatit svoje znalosti.

Pozvánka zde. 

Program semináře

 1. Úvodní přednášky o nukleární magnetické rezonanci (NMR) pro začátečníky
 2. Přehledové přednášky předních českých odborníků o spektroskopii NMR v kapalinách, v pevné fázi a MR zobrazování
 3. Neformální diskuse o práci v NMR laboratoři, bakalářských a diplomových pracech, a lecčems jiném…

Předběžný časový rozvrh semináře dle roku 2018:

  8.45 – 10.00 10.30 – 11.45   16.00 – 16.30 16.30 – 17.45 19.00
So Úvod do NMR  Základy pulzních technik     Základy interpretace spekter vysokého rozlišení Úvod do experimentální techniky
H. Štěpánková H. Štěpánková H. Štěpánková J. Englich
Ne Přenos polarizace, 1D, 2D spektroskopie NMR relaxace     Příklady řešení spekter vysokého rozlišení Cvičení přiřazování spekter
R. Hrabal J. Lang H. Dvořáková H. Dvořáková
Po NMR biomolekul NMR organických látek     Úvod do NMR pevné fáze SIMPSON – virtuální spektrometr
J. Prchal A. Lyčka Z. Tošner Z. Tošner
Út NMR nukleových kyselin NMR v porézních materiálech   Výpočty NMR parametrů Aplikace NMR ve strukturni biologii Transport vody přes buněčnou membránu
V. Římal J. Lang M. Straka P. Srb M. Šoltésová
St NMR polymerů / Studium kolapsu v hydrogelech MR zobrazování           
L. Hanyková / L. Starovojtova V. Herynek

Kontakt

doc. RNDr. Jan Lang, PhD.
jan.lang@mff.cuni.cz  
Tel.: 22191 2889 

Adresa

Výukové a školicí středisko UK Praha
Velká pláň 159
542 21 Pec pod Sněžkou

 

Podrobné informace pro účastníky

 • S příjezdem se počítá v pátek 25. 10. 2019 do 18.00 hodin
 • Seminář končí ve středu 30. 10. 2019 ve 12 hodin
 • Stravování začíná v pátek večeří a končí středečním obědem. Stravování a ubytování je pro účastníky z MFF zdarma
 • Na procházky po horách doporučujeme přiměřené oblečení a obutí a vhod přijde i čelovka
 • Přímo v chatě je k dispozici ping-pongový stůl a kulečník (za mírný poplatek)
 • Vítány jsou iniciativy pro vylepšení popřednáškové nálady – neváhejte vzít s sebou hudební nástroje, společenské hry apod.
 • Pro přednášející bude k dispozici dataprojektor s notebookem
 • Snad zbytečné připomenutí: přezuvky s sebou

Fotogalerie z předešlých ročníků zde