Back

Awards for best diploma thesis

Diplomová práce Ráchel Sgallové vypracovaná na našem oddělení pod vedením Václava Římala obdržela cenu děkana za nejlepší diplomovou práci ve studijním programu Fyzika za rok 2018/2019.

Za tutéž práci získala absolventka druhou cenu v kategorii diplomových prací v soutěži mladých autorů v oboru spektroskopie za rok 2019, kterou každoročně pořádá Spektroskopická společnost Jana Marka Marci.

Blahopřejeme!