Zpět

Moderní problémy NMR spektroskopie 2020 - zrušeno

Seminář Moderní problémy NMR spetroskopie (NFPL 183) se letos v akademickém roku 2020/2021 nekoná. Zájemcům o NMR nabízíme přednášku Pokročilá NMR spektroskopie vysokého rozlišení (NFPL 185), anebo konzultace konkrétních témat. V případě zájmu kontaktujte doc. Jana Langa (jan.lang@mff.cuni.cz).