Zpět

Výuka v letním semestru 2020/21

V letním semestru 2020/21 nabízí naše oddělení tyto volitelné předměty:


Fyzika živých organismů (NAFY032) 2/1 Z+Zk

  • vyučující: RNDr. Mária Šoltésová, Ph.D. (maria.soltesova@mff.cuni.cz)
  • určeno pro všechny zájemce o pochopení dějů probíhajících v živých buňkách, v rostlinách, zvířatech i v nás samých.
  • zvláště vhodné pro studenty aplikované fyziky, biofyziky nebo učitelství


Seminář spektroskopie NMR vysokého rozlišení (NFPL186) 0/2 Z

  • garanti: Doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. (jan.lang@mff.cuni.cz), doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. (lenka.hanykova@mff.cuni.cz)
  • seminář k aktuální problematice řešené ve skupině nuklární magnetické rezonance vysokého rozlišení, přednášky pozvaných hostů
  • vhodné pro studenty a doktorandy fyzikálních oborů


Forma výuky bude záviset na aktuálních opatřeních. Pro aktuální informace neváhejte kontaktovat vyučující a garanty.