News

 • ...
 • Modern Issues in NMR Spectroscopy 2020 - cancelled

  Seminar Modern Issues in NMR Spectroscopy (NFPL 183) in academic year 2020/2021 is cancelled. For students interested in NMR spectroscopy we offer lecture Advanced High Resolution NMR Spectroscopy (NFPL 185), or consultations on particular topics of inter...
 • Awards for best diploma thesis

  Diplomová práce Ráchel Sgallové vypracovaná na našem oddělení pod vedením Václava Římala obdržela cenu děkana za nejlepší diplomovou práci ve studijním programu Fyzika za rok 2018/2019. Za tutéž práci získala absolventka druhou cenu v kategorii diplomový...
 • Modern problems of NMR spectroscopy 2019

  21. ročník se koná od pátku 25. do středy 30. října 2019 v Peci pod Sněžkou. Výjezdní seminář zaměřený na základy jaderné magnetické rezonance (NMR) a ukázky konkrétních použití metody na řešení rozličných výzkumných problémů je určený zejména pro studen...
 • Modern problems of NMR spectroscopy 2018

  20. ročník se koná 4.–9. listopadu 2018 v Peci pod Sněžkou. Výjezdní seminář zaměřený na základy jaderné magnetické rezonance (NMR) a ukázky konkrétních použití metody na řešení rozličných výzkumných problémů je určený zejména pro studenty fyziky na MFF ...News archive