Zpět

Mgr. Václav Římal, Ph.D.
Portrét

Výuka

Úvod do praktické fyziky

Práce s počítačem a programování

Fyzika živých organismů

Vedení studentských prací

Aktuální nabídka

 • Bakalářské a diplomové práce v SIS
 • Studentské projekty (SFG) v PDF

Obhájené

Odborné zájmy

 • stabilita dvoušroubovice DNA
 • konformační změny molekul v roztocích
 • jaderná magnetická rezonance (NMR)
 • strukturní změny v pevných látkách (aplikace NMR na oxidy hliníku a polymery)

DNA melting

Odborný životopis

2009– 

Věděcký pracovník, KFNT MFF UK

2009–2018

Ph.D. na MFF UK, obor 4F4 – Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
Disertační práce: NMR studium oligonukleotidových struktur
Školitelka: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.

2011–2012

Učitel fyziky, Gymnázium Jana Keplera, Praha

2007–2009

Mgr. na MFF UK v oboru Biofyzika a chemická fyzika
Diplomová práce: NMR studium lokální strukturní stability v molekule DNA
Školitelka: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.

2004–2007

Bc. na MFF UK v oboru Obecná fyzika
Bakalářská práce: Sledování teplotně indukovaného rozpadu dvojšroubovice DNA pomocí jaderné
magnetické rezonance vysokého rozlišení

Školitelka: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.

2000–2004

Gymnázium Jana Keplera, Praha


Seznam publikací

 1. Tesar Tomas, Musalek Radek, Lukac Frantisek, Medricky Jan, Cizek Jan, Rimal Vaclav, Joshi Shrikant, Chraska Tomas; Increasing α-phase content of alumina-chromia coatings deposited by suspension plasma spraying using hybrid and intermixed concepts; Surface and Coatings Technology 371; 2019; 298-311; doi: 10.1016/j.surfcoat.2019.04.091
 2. Tesar Tomas, Musalek Radek, Medricky Jan, Kotlan Jiri, Lukac Frantisek, Pala Zdenek, Ctibor Pavel, Chraska Tomas, Houdkova Sarka, Rimal Vaclav, Curry Nicholas; Development of suspension plasma sprayed alumina coatings with high enthalpy plasma torch; Surface and Coatings Technology 325; 2017; 277-288; doi: 10.1016/j.surfcoat.2017.06.039
 3. Kozic Ján, Novák Zdeněk, Římal Václav, Profant Václav, Kuneš Jiří, Vinšová Jarmila; Conformations, equilibrium thermodynamics and rotational barriers of secondary thiobenzanilides; Tetrahedron 72(17); 2016; 2072-2083; doi: 10.1016/j.tet.2016.02.035
 4. Mudroňová Kateřina, Římal Václav, Mojzeš Peter; Effect of ribose versus 2′-deoxyribose residue in guanosine 5′-monophosphates on formation of G-quartets stabilized by potassium and sodium cations; Vibrational Spectroscopy 82; 2016; 60-65; doi: 10.1016/j.vibspec.2015.12.002
 5. Římal Václav, Socha Ondřej, Štěpánek Josef, Štěpánková Helena; Spectroscopic Study of Cytosine Methylation Effect on Thermodynamics of DNA Duplex Containing CpG Motif; JOURNAL OF SPECTROSCOPY 2015; 2015; Article ID 842810; doi: 10.1155/2015/842810
 6. Uličná Kateřina, Štěpánková Helena, Římal Václav, Hanzlíček Tomáš, Perná Ivana; NMR study of aluminium coordination in clays; WDS 13 PROCEEDINGS OF CONTRIBUTED PAPERS PART III; 2013;
 7. Římal Václav, Štěpánková Helena, Štěpánek Josef; Analysis of NMR Spectra in Case of Temperature-Dependent Chemical Exchange Between Two Unequally Populated Sites; CONCEPTS IN MAGNETIC RESONANCE PART A 38A(3); 2011; 117-127; doi: 10.1002/cmr.a.20214
 8. Sedláčková Eva, Římal Václav, Štěpánková Helena, Štěpánek Josef; NMR Investigation of Magnesium Specific Binding to DNA Duplex; AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 1204; 2010; 236-238; doi: 10.1063/1.3295660