Zpět

Mgr. Václav Římal, Ph.D.
Portrét

Výuka

Úvod do praktické fyziky

Práce s počítačem a programování

Fyzika živých organismů

Vedení studentských prací

Aktuální nabídka

 • Bakalářské a diplomové práce v SIS
 • Studentské projekty (SFG) v PDF

Obhájené

Odborné zájmy

 • stabilita dvoušroubovice DNA
 • konformační změny molekul v roztocích
 • jaderná magnetická rezonance (NMR)
 • strukturní změny v pevných látkách (aplikace NMR na oxidy hliníku a polymery)

DNA melting

Odborný životopis

2009– 

Věděcký pracovník, KFNT MFF UK

2009–2018

Ph.D. na MFF UK, obor 4F4 – Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
Disertační práce: NMR studium oligonukleotidových struktur
Školitelka: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.

2011–2012

Učitel fyziky, Gymnázium Jana Keplera, Praha

2007–2009

Mgr. na MFF UK v oboru Biofyzika a chemická fyzika
Diplomová práce: NMR studium lokální strukturní stability v molekule DNA
Školitelka: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.

2004–2007

Bc. na MFF UK v oboru Obecná fyzika
Bakalářská práce: Sledování teplotně indukovaného rozpadu dvojšroubovice DNA pomocí jaderné
magnetické rezonance vysokého rozlišení

Školitelka: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.

2000–2004

Gymnázium Jana Keplera, Praha


Seznam publikací

 1. Zoul D., Koplová M., Zimina M., Libera O., Rosnecký V., Košťál M., Šimon J., Schulc M., Vinš M., Cabalka M., Kučera J., Strunga V., Štěpánková H., Římal V., Čížek J., Štěpánek J., Procházka M.; Study of chemical processes in irradiated polycarbonate in the context of its applicability for integrating dosimetry of high doses; Radiation Physics and Chemistry 177(July); 2020; 109203; doi: 10.1016/j.radphyschem.2020.109203
 2. Hanzlíček Tomáš, Perná Ivana, Uličná Kateřina, Římal Václav, Štěpánková Helena; The Evaluation of Clay Suitability for Geopolymer Technology; Minerals 10(10); 2020; 852; doi: 10.3390/min10100852
 3. Tesar Tomas, Musalek Radek, Lukac Frantisek, Medricky Jan, Cizek Jan, Rimal Vaclav, Joshi Shrikant, Chraska Tomas; Increasing α-phase content of alumina-chromia coatings deposited by suspension plasma spraying using hybrid and intermixed concepts; Surface and Coatings Technology 371; 2019; 298-311; doi: 10.1016/j.surfcoat.2019.04.091
 4. Tesar Tomas, Musalek Radek, Medricky Jan, Kotlan Jiri, Lukac Frantisek, Pala Zdenek, Ctibor Pavel, Chraska Tomas, Houdkova Sarka, Rimal Vaclav, Curry Nicholas; Development of suspension plasma sprayed alumina coatings with high enthalpy plasma torch; Surface and Coatings Technology 325; 2017; 277-288; doi: 10.1016/j.surfcoat.2017.06.039
 5. Kozic Ján, Novák Zdeněk, Římal Václav, Profant Václav, Kuneš Jiří, Vinšová Jarmila; Conformations, equilibrium thermodynamics and rotational barriers of secondary thiobenzanilides; Tetrahedron 72(17); 2016; 2072-2083; doi: 10.1016/j.tet.2016.02.035
 6. Mudroňová Kateřina, Římal Václav, Mojzeš Peter; Effect of ribose versus 2′-deoxyribose residue in guanosine 5′-monophosphates on formation of G-quartets stabilized by potassium and sodium cations; Vibrational Spectroscopy 82; 2016; 60-65; doi: 10.1016/j.vibspec.2015.12.002
 7. Římal Václav, Socha Ondřej, Štěpánek Josef, Štěpánková Helena; Spectroscopic Study of Cytosine Methylation Effect on Thermodynamics of DNA Duplex Containing CpG Motif; JOURNAL OF SPECTROSCOPY 2015; 2015; Article ID 842810; doi: 10.1155/2015/842810
 8. Uličná Kateřina, Štěpánková Helena, Římal Václav, Hanzlíček Tomáš, Perná Ivana; NMR study of aluminium coordination in clays; WDS 13 PROCEEDINGS OF CONTRIBUTED PAPERS PART III; 2013;
 9. Římal Václav, Štěpánková Helena, Štěpánek Josef; Analysis of NMR Spectra in Case of Temperature-Dependent Chemical Exchange Between Two Unequally Populated Sites; CONCEPTS IN MAGNETIC RESONANCE PART A 38A(3); 2011; 117-127; doi: 10.1002/cmr.a.20214
 10. Sedláčková Eva, Římal Václav, Štěpánková Helena, Štěpánek Josef; NMR Investigation of Magnesium Specific Binding to DNA Duplex; AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 1204; 2010; 236-238; doi: 10.1063/1.3295660