Zpět

Mgr. Kateřina Uličná
Odborný životopis

2011 -

Doktorské studium, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Obor: Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum
Práce: Studium struktury a dynamiky kondenzovaných látek metodami NMR
Vedoucí práce: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.

2009 - 2011

Magisterské studium, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Obor: Učitelství fyziky pro SŠ v kombinaci s odbornou fyzikou (fyzika kondenzovaných soustav a materiálů)
Práce: Hyperjemné interakce v hexagonálních feritech
Vedoucí práce: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.

2005 - 2009

Bakalářské studium, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Obor: Fyzika zaměřená na vzdělávání
Práce: Metody zpracování signálu spinových ech
Vedoucí práce: RNDr. Zdeněk Tošner Ph.D.

2001 - 2005

Gymnázium, Hranice


Seznam publikací

  1. Chlan Vojtech, Kouril Karel, Ulicna Katerina, Stepankova Helena, Töpfer Jörg, Seifert Daniela; Charge localization and magnetocrystalline anisotropy in La, Pr, and Nd substituted Sr hexaferrites; Phys. Rev. B 92(12); 2015; 125125; doi: 10.1103/PhysRevB.92.125125
  2. Uličná Kateřina, Štěpánková Helena, Římal Václav, Hanzlíček Tomáš, Perná Ivana; NMR study of aluminium coordination in clays; WDS 13 PROCEEDINGS OF CONTRIBUTED PAPERS PART III; 2013;