Zpět

Mgr. Petr Dvořák
Odborné zájmy:

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Odborný životopis

2013 -

Doktorské studium, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Obor: Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
Téma disertační práce: Dynamika vodíkově vázaných sítí pohledem NMR spektroskopie
Školitel: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.

2011 - 2013

Magisterské studium, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Obor: Biofyzika a chemická fyzika
Diplomová práce: Studium dynamického chování směsi H2O/D2O pomocí NMR relaxací
Vedoucí: doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.

2007 - 2011

Bakalářské studium, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Obor: Obecná fyzika
Bakalářská práce: Studium spin-mřížkove a spin-spinové relaxace NMR jader 1H ve vodě
Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc.

2003 - 2007

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě


Seznam publikací

  1. Kubíčková Lenka, Brázda Petr, Veverka Miroslav, Kaman Ondřej, Herynek Vít, Vosmanská Magda, Dvořák Petr, Bernášek Karel, Kohout Jaroslav; Nanomagnets for ultra-high field MRI: Magnetic properties and transverse relaxivity of silica-coated ε-Fe2O3; Journal of Magnetism and Magnetic Materials 480; 2019; 154-163; doi: 10.1016/j.jmmm.2019.02.067
  2. Dvořák Petr, Šoltésová Mária, Lang Jan; Microfriction correction factor to the Stokes–Einstein equation for small molecules determined by NMR diffusion measurements and hydrodynamic modelling; Molecular Physics 117(7-8); 2019; 868-876; doi: 10.1080/00268976.2018.1510144
  3. Kaman O., Kuličková J., Maryško M., Veverka P., Herynek V., Havelek R., Královec K., Kubániová D., Kohout J., Dvořák P., Jirák Z.; Mn–Zn Ferrite Nanoparticles With Silica and Titania Coatings: Synthesis, Transverse Relaxivity, and Cytotoxicity; IEEE Transactions on Magnetics 53(11); 2017; 1-8; doi: 10.1109/TMAG.2017.2721365