Zpět

prof. RNDr. Helena Štěpánková CSc.

Pozice: vedoucí oddělění
Tel.: 22191 2773, 22191 2601
E-mail: Helena.Stepankova@mff.cuni.cz

Odkaz na fakultní stránkuOdborné zájmy, vědecké a pedagogické zkušenosti

 • Struktura a dynamika kondenzovaných látek studovaná zejména hyperjemnými metodami.
 • Nukleární magnetická a kvadrupólová rezonance v magnetických a dalších anorganických pevných látkách.
 • Nukleární magnetická rezonance vysokého rozlišení v organických molekulách a biomolekulách.
 • Metodika pulsní nukleární magnetické rezonance a analýzy dat.
 • Výuka v základních kurzech fyziky, v kurzech fyziky kondenzovaných látek a nukleární magnetické rezonance.
 • Vedoucí prací Bc. a Mgr. studentů, školitelka PhD. studentů.

 

Odborný životopis

1975
Univerzitní diplom v oboru Fyzika, specializace Fyzika pevných látek, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (diplomová práce "Nestacionární signál JMR a nasycování v rotující soustavě souřadné")

1977        
Rerum naturalium doctor (RNDr.) v oboru Experimentální fyzika, Univerzita Karlova v Praze (rigorózní práce "Výpočet signálu nasycování v rotující soustavě souřadné v magneticky uspořádaných látkách")

1995        
Candidatus scientiarum (CSc.) v oboru Fyzika kondenzovaných látek a akustika, Univerzita Karlova v Praze (disertační práce "Studium hexagonálních feritů magnetoplumbitové struktury metodou jaderné magnetické rezonance")

2000       
Docentka v oboru Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek, Univerzita Karlova v Praze (habilitační práce "Anizotropie hyperjemného pole ve ferimagnetických oxidech")

2002        
Vedoucí Oddělení radiofrekvenční spektroskopie na Katedře fyziky nízkých teplot

2008        
Zástupce vedoucího Katedry fyziky nízkých teplot

2009        
Profesorka v oboru Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek, Univerzita Karlova v Praze

2014
Vedoucí Katedry fyziky nízkých teplot

 


Seznam publikací

 1. Zoul D., Koplová M., Zimina M., Libera O., Rosnecký V., Košťál M., Šimon J., Schulc M., Vinš M., Cabalka M., Kučera J., Strunga V., Štěpánková H., Římal V., Čížek J., Štěpánek J., Procházka M.; Study of chemical processes in irradiated polycarbonate in the context of its applicability for integrating dosimetry of high doses; Radiation Physics and Chemistry 177(July); 2020; 109203; doi: 10.1016/j.radphyschem.2020.109203
 2. Hanzlíček Tomáš, Perná Ivana, Uličná Kateřina, Římal Václav, Štěpánková Helena; The Evaluation of Clay Suitability for Geopolymer Technology; Minerals 10(10); 2020; 852; doi: 10.3390/min10100852
 3. Zagorodniy Y. O., Chlan V, Štěpánková H, Fomichov Y, Pejchal J, Laguta V V, Nikl M; Gallium preference for the occupation of tetrahedral sites in Lu3(Al(5-x)Gax)O12 multicomponent garnet scintillators according to solid-state nuclear magnetic resonance and density functional theory calculations; Journal of Physics and Chemistry of Solids 126; 2019; 93-104; doi: 10.1016/j.jpcs.2018.10.027
 4. Chlan V., Żukrowski J., Bosak A., Kąkol Z., Kozłowski A., Tarnawski Z., Řezníček R., Štěpánková H., Novák P., Biało I., Honig J. M.; Effect of low Zn doping on the Verwey transition in magnetite single crystals: Mössbauer spectroscopy and x-ray diffraction; Phys. Rev. B 98(12); 2018; 125138; doi: 10.1103/PhysRevB.98.125138
 5. Babin V, Buryi M, Chlan V, Fomichov Y, Kamada K, Laguta V V, Nikl M, Pejchal J, Štěpánková H, Yoshikawa A, Zagorodniy Y., Zazubovich S; Influence of gallium content on Ga3+ position and photo- and thermally stimulated luminescence in Ce3+-doped multicomponent (Y, Lu)3GaxAl(5-x)O12 garnets; Journal of Luminescence 200; 2018; 141-150; doi: 10.1016/j.jlumin.2018.04.013
 6. Zagorodniy Y. O., Kuzian R. O., Kondakova I. V., Maryško M., Chlan V., Štěpánková H., Olekhnovich N. M., Pushkarev A. V., Radyush Y. V., Raevski I. P., Zalar B., Laguta V. V., Stephanovich V. A.; Chemical disorder and 207Pb hyperfine fields in the magnetoelectric multiferroic Pb(Fe1/2Sb1/2)O3 and its solid solution with Pb(Fe1/2Nb1/2)O3; Phys. Rev. Materials 2(1); 2018; 014401; doi: 10.1103/PhysRevMaterials.2.014401
 7. Řezníček R., Chlan V., Štěpánková H., Novák P., Żukrowski J., Kozłowski A., Kąkol Z., Tarnawski Z., Honig J. M.; Understanding the Mössbauer spectrum of magnetite below the Verwey transition: Ab initio calculations, simulation, and experiment; Phys. Rev. B 96(19); 2017; 195124; doi: 10.1103/PhysRevB.96.195124
 8. Laguta V., Marysko M., Stephanovich V., Raevsky I., Olekhnovich N., Pushkarev A., Radyush Yu., Raevskaya S., Kuzian R., Chlan V., Stepankova H.; Cluster Superconductivity in the Magnetoelectric Pb(Fe_1/2Sb_1/2)3 Ceramics; Acta Physica Polonica A 131 ISS(6); 2017; 1534–1539; doi: 10.12693/APhysPolA.131.1534
 9. Kmječ T., Maryško M., Kohout J., Závěta K., Bezdička P., Plocek J., Štěpánková H., Laguta V. V.; Ba(Fe0.5Nb0.5)O3 Studied by Moessbauer Spectroscopy and SQUID Magnetometry; 22nd International Conference on Applied Physics of Condensed Matter (APCOM 2016); 2016;
 10. Cesnek M., Kubaniova D., Kohout J., Kristan P., Stepankova H., Zaveta K., Lancok A., Stefanik M., Miglierini M.; Hyperfine interactions in nanocrystallized NANOPERM-type metallic glass containing Mo; HYPERFINE INTERACTIONS 237; 2016; 132; doi: 10.1007/s10751-016-1345-y
 11. Chlan Vojtech, Kouril Karel, Ulicna Katerina, Stepankova Helena, Töpfer Jörg, Seifert Daniela; Charge localization and magnetocrystalline anisotropy in La, Pr, and Nd substituted Sr hexaferrites; Phys. Rev. B 92(12); 2015; 125125; doi: 10.1103/PhysRevB.92.125125
 12. Římal Václav, Socha Ondřej, Štěpánek Josef, Štěpánková Helena; Spectroscopic Study of Cytosine Methylation Effect on Thermodynamics of DNA Duplex Containing CpG Motif; JOURNAL OF SPECTROSCOPY 2015; 2015; Article ID 842810; doi: 10.1155/2015/842810
 13. Laguta V. V., Elissalde C., Maglione M., Artemenko A. M., Chlan V., Stepankova H., Zagorodniy Yu.; Crystal structure transformations induced by surface stresses in BaTiO3 and BaTiO3@SiO2 nanoparticles and ceramics; PHASE TRANSITIONS 88(8 SI); 2015; 761-775; doi: 10.1080/01411594.2014.996852
 14. Jakubisova E., Visnovsky S., Siroky P., Hrabovsky D., J., Vavra I., Dobrocka E., Kristan P., Stepankova H., Harward I., Celinski Z.; Magneto-optical studies of BaFe12O19 films grown by metallo-organic decomposition; OPTICAL MATERIALS EXPRESS 5(6); 2015; 1323-1330; doi: 10.1364/OME.5.001323
 15. Kohout Jaroslav, Kristan Petr, Kubaniova Denisa, Kmjec , Zaveta Karel, Stepankova Helena, Lancok Adriana, Sklenka L ubomir, Matus Peter, Miglierini Marcel Bruno; Low temperature behavior of hyperfine fields in amorphous and nanocrystalline FeMoCuB; JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 117(17); 2015; doi: 10.1063/1.4915098
 16. Reznicek R., Chlan V., Stepankova H., Novak P.; Hyperfine field and electronic structure of magnetite below the Verwey transition; PHYSICAL REVIEW B 91(12); 2015; doi: 10.1103/PhysRevB.91.125134
 17. Toepfer Joerg, Seifert Daniela, Le Breton Jean-Marie, Falko, Chlan Vojtech, Kouril Karel, Stepankova Helena; Hexagonal ferrites of X-, W-, and M-type in the system Sr-Fe-O: A comparative study; JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 226; 2015; 133-141; doi: 10.1016/j.jssc.2015.02.007
 18. Kouril K., Chlan V., Stepankova H., Reznicek R., Laguta V. V., Raevski I. P.; NMR Study of Multiferroic Iron Niobate Perovskites; ACTA PHYSICA POLONICA A 127(2); 2015; 234-236;
 19. Kristan P., Hondlik O., Stepankova H., Chlan V., Kouril K., Reznicek R., Pollert E., Veverka P.; Nuclear Magnetic Resonance in Hexaferrite/Maghemite Composite Nanoparticles; ACTA PHYSICA POLONICA A 127(2); 2015; 514-516;
 20. Chlan V., Kouril K., Stepankova H.; Hyperfine Fields and Lattice Deformations in Ba and Sr Hexaferrites; ACTA PHYSICA POLONICA A 127(2); 2015; 594-596;
 21. Chlan V., Kouril K., Stepankova H., Reznicek R., Englich J.; Study of Y-type Hexaferrite by Means of Fe-57 NMR and Electronic Structure Calculations; ACTA PHYSICA POLONICA A 126(1); 2014; 42-43;
 22. Kristan P., Chlan V., Stepankova H., Reznicek R., Goernert P., Payer P.; Structure of Iron Oxide Nanoparticles Studied by Fe-57 NMR; ACTA PHYSICA POLONICA A 126(1); 2014; 138-139;
 23. Uličná Kateřina, Štěpánková Helena, Římal Václav, Hanzlíček Tomáš, Perná Ivana; NMR study of aluminium coordination in clays; WDS 13 PROCEEDINGS OF CONTRIBUTED PAPERS PART III; 2013;
 24. Reznicek Richard, Stepankova Helena, Chlan Vojtech, Novak Pavel, Kozlowski Andrzej; Analysis of Cationic Impurity Impact on Hyperfine Interactions in Magnetite; IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 48(11); 2012; 3039-3042; doi: 10.1109/TMAG.2012.2204967
 25. Kristan Petr, Chlan Vojtech, Stepankova Helena, Reznicek , Kouril Karel, Stepanek Josef, Polakova Katerina, Prochazka Vit, Cuda Jan, Medrik Ivo; Bentonite/Iron Oxide Composites: Preparation and Characterization by Hyperfine Methods; JOURNAL OF NANOMATERIALS; 2013; doi: 10.1155/2013/179794
 26. Pfeffer M., Reznicek R., Kristan P., Stepankova H.; Device for measurement of power and shape of radio frequency pulses in nuclear magnetic resonance; MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY 23(5); 2012; doi: 10.1088/0957-0233/23/5/057001
 27. Reznicek R., Chlan V., Stepankova H., Novak P., Marysko M.; Magnetocrystalline anisotropy of magnetite; JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 24(5); 2012; doi: 10.1088/0953-8984/24/5/055501
 28. Chlan V., Stepankova H., Reznicek R., Novak P.; Anisotropy of hyperfine interactions as a tool for interpretation of NMR spectra in magnetic materials; SOLID STATE NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE 40(1); 2011; 27-30; doi: 10.1016/j.ssnmr.2011.04.002
 29. Prochazka V., Stepankova H., Chlan V., Tucek J., Cuda J., Kouril K., Filip J., Zboril R.; Electric field gradient in FeTiO3 by nuclear magnetic resonance and ab initio calculations; JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 23(20); 2011; doi: 10.1088/0953-8984/23/20/205503
 30. Rimal Vaclav, Stepankova Helena, Stepanek Josef; Analysis of NMR Spectra in Case of Temperature-Dependent Chemical Exchange Between Two Unequally Populated Sites; CONCEPTS IN MAGNETIC RESONANCE PART A 38A(3); 2011; 117-127; doi: 10.1002/cmr.a.20214
 31. Kakol Z., Krol G., Tabis W., Kolodziej T., Wisniewski , Stepankova H., Chlan V., Kusz J., Tarnawski Z., Kozlowski A., Honig J. M.; Easy axis switching in magnetite; 303; 2011; doi: 10.1088/1742-6596/303/1/012106
 32. Sedlak B., Kouril K., Chlan V., Reznicek R., Kristan P., Pfeffer M., Englich J., Stepankova H.; Tuned Probehead for NMR Spectroscopy in Magnetically Ordered Materials; ACTA PHYSICA POLONICA A 118(5); 2010; 924-925;
 33. Kouril K., Chlan V., Stepankova H., Telfah A., Novak P., Knizek K., Hiraoka Y., Kimura T.; Distribution of Zn in Magnetoelectric Y-Type Hexaferrite; ACTA PHYSICA POLONICA A 118(5); 2010; 732-733;
 34. Chlan V., Stepankova H., Englich J., Reznicek R., Kouril K., Kucera M., Nitsch K.; Antisite Defects in Epitaxial Films of Lutetium Doped Yttrium Iron Garnets Studied by Nuclear Magnetic Resonance; ACTA PHYSICA POLONICA A 118(5); 2010; 846-847;
 35. Chlan V., Kouril K., Stepankova H., Reznicek R., J., Tabis W., Krol G., Tarnawski Z., Kakol Z., Kozlowski A.; Magnetically induced structural reorientation in magnetite studied by nuclear magnetic resonance; JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 108(8); 2010; doi: 10.1063/1.3501108
 36. Kamba S., Goian V., Savinov M., Buixaderas E., Nuzhnyy , Marysko M., Kempa M., Bovtun V., Hlinka J., K., Vanek P., Novak P., Bursik J., Hiraoka Y., Kimura T., Kouril K., Stepankova H.; Dielectric, magnetic, and lattice dynamics properties of Y-type Ba0.5Sr1.5Zn2Fe12O22: Comparison of ceramics and single crystals; JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 107(10); 2010; doi: 10.1063/1.3402379
 37. Chlan Vojtech, Novak Pavel, Stepankova Helena, Reznicek Richard, Kouril Karel, Kozlowski Andrzej; Electronic structure and hyperfine fields in non-stoichiometric magnetite above the Verwey transition; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 322(9-12); 2010; 1079-1081; doi: 10.1016/j.jmmm.2009.03.026
 38. Prochazka Vit, Sikora Marcin, Kapusta Czeslaw, Stepankova Helena, Chlan Vojtech, Knizek Karel, Jirak Zdenek; Local surrounding of Mn in LaMn1-xCoxO3 compounds by means of EXAFS on Mn-K; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 322(9-12); 2010; 1198-1200; doi: 10.1016/j.jmmm.2009.06.002
 39. Kouril Karel, Chlan Vojtech, Stepankova Helena, Novak Pavel Knizek Karel, Hybler Jiri, Kimura Tsuyoshi, Hiraoka Yuji, Bursik Josef; Hyperfine interactions in magnetoelectric hexaferrite system; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 322(9-12); 2010; 1243-1245; doi: 10.1016/j.jmmm.2009.03.011
 40. Stepankova Helena, Kouril Karel, Chlan Vojtech, Goernert Peter, Mueller Robert, Stepanek Josef; Internal magnetic fields in submicron particles of barium hexaferrite detected by Fe-57 NMR; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 322(9-12); 2010; 1323-1326; doi: 10.1016/j.jmmm.2009.04.002
 41. Sedláčková E., Římal V., Štěpánková H., Štěpánek J.; NMR Investigation of Magnesium Specific Binding to DNA Duplex; AIP Conference Proceedings 1204; 2010; 236-238; doi: 10.1063/1.3295660
 42. Procházka V., Sedlák B., Štěpánková H., Pfeffer M., Řezníček R., Chlan V.; New experimental procedure for broad NMR spektra measurement; Proceedings of the 16th Conference of Czech and Slovac Physicists 2008 Hradec Králové (); 2009; doi:
 43. Novák O., Englich J., Štěpánková H.; Chemical exchange in glycerol/D2O solutions studied by 1H NMR; Proceedings of the 16th Conference of Czech and Slovac Physicists 2008 Hradec Králové (); 2009; doi:
 44. Tošner Z., Černá J., Kohout J., Englich J., Štěpánková H.; 1H NMR relaxation study of liquid and supercooled n-butanol; Proceedings of the 16th Conference of Czech and Slovac Physicists 2008 Hradec Králové (); 2009; doi:
 45. Rybicki D., Kapusta Cz., Tokarz W., Stepankova H., V., Haase J., Jirak Z., Adroja D. T., Mitchell J. F.; (55)Mn nuclear magnetic resonance study of highly Sr-doped; PHYSICAL REVIEW B 78(18); 2008; doi: 10.1103/PhysRevB.78.184428
 46. Chlan V., Prochazka V., Stepankova H., Sedlak B., Novak P., Simsa Z., Brabers V. A. M.; (57)Fe NMR study of manganese ferrites; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 320(14); 2008; E96-E99; doi: 10.1016/j.jmmm.2008.02.022
 47. Prochazka V., Stepankova H., Sedlak B., Kapusta Cz., Knizek K., Jirak Z., Englich J., Reznicek R.; NMR study of LaMn(1-x)Co(x)O(3) perovskites; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 320(14); 2008; E12-E15; doi: 10.1016/j.jmmm.2008.02.006
 48. Stepankova H., Sedlak B., Chlan V.; (57)Fe NMR and spin structure of manganese ferrite; PHYSICAL REVIEW B 77(9); 2008; doi: 10.1103/PhysRevB.77.092416
 49. Przewoznik J., Tyliszczak T., Rybicki D., Zukrowski J., W., Sikora M., Kapusta Cz., Stepankova H., Pacheco R. F., Serrate D., Ibarra M. R.; Structural, magnetic and electronic properties of surface oxidised Fe nanoparticles; 140; 2008; 47-54;
 50. Chlan V., Gamaliy E., Stepankova H., Kouril K., Englich J., Kohout J., Brabers V.; Nuclear magnetic resonance of Fe-57 in Al-, Ga- and Ti-substituted magnetite above Verwey temperature; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 310(2 Part 3); 2007; 2555-2557; doi: 10.1016/j.jmmm.2006.10.867
 51. Prochazka V., Kapusta Cz., Sikora M., Zajac D., Knizek K., Jirak Z., Stepankova H.; EXAFS study of LaMn1-xCoxO3 compounds; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 310(2 Part 1); 2007; E197-E199; doi: 10.1016/j.jmmm.2006.10.204
 52. Chlan V., Novak P., Stepankova H., Englich J., Kuriplach J., Niznansky D.; Hyperfine interactions in lutetium iron garnet; JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 99(8); 2006; doi: 10.1063/1.2158687
 53. Kouril K, Kohout J, Stepankova H, Englich J, Chlan V; Nuclear magnetic resonance of Fe-57 from magnetic domains and walls in yttrium iron garnet; ACTA PHYSICA SLOVACA 56(2); 2006; 31-34;
 54. Stepankova H, Englich J, Stepanek J, Kohout J, Pfeffer M, Cerna J, Chlan V, Prochazka V, Bunyatova E; Nuclear spin-lattice relaxations in ethanol with dissolved TEMPO radicals; ACTA PHYSICA SLOVACA 56(2); 2006; 141-144;
 55. Prochazka V, Stepankova H, Stepanek J, Snezhko A, Chlan V, Kouril K; Exchange interactions in barium hexaferrite; ACTA PHYSICA SLOVACA 56(2); 2006; 165-168;
 56. Kouril K, Kohout J, Stepankova H, Englich J, Chlan V; Nuclear magnetic resonance of Fe-57 from magnetic domains and walls in yttrium iron garnet; ACTA PHYSICA SLOVACA 56(1); 2006; 31-34;
 57. Chlan V, Stepankova H, Prochazka V, Englich J, Kohout J, Niznansky D, Bursik J; Antisite defects in lutetium and yttrium iron garnets prepared by liquid mix technique; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 290(Part 2 SI); 2005; 993-996; doi: 10.1016/j.jmmm.2004.11.307
 58. Kohout J, Gamaliy E, Stepankova H, Englich J, Prochazka V, Chlan V, Brabers VAM; NMR of Fe-57, Ga-69 and Ga-71 in Ga substituted magnetite; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 290(Part 2 SI); 2005; 1018-1020; doi: 10.1016/j.jmmm.2004.11.348
 59. Kohout J., Gamaliy E., Stepankova H., Englich J., Novak P., Brabers V. A. M.; NMR of Fe-57 below and around the Verwey transition in Al-substituted magnetite; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 272(1); 2004; E1687-E1688; doi: 10.1016/j.jmmm.2003.12.517
 60. Prochazka V., Kohout J., Stepankova H., Englich J., Kuriplach J., Niznansky D.; Hyperfine interactions of Gd-155 and Gd-157 in gadolinium iron garnet; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 272(1); 2004; E1689-E1690; doi: 10.1016/j.jmmm.2003.12.504
 61. Stepankova H., Englich J., Gamaliy E., Kucera M., Marysko M., Nitsch K., Novak P.; NMR spectra and relaxations of Fe-57 in calcium-doped yttrium iron garnet films; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 272(1); 2004; E1685-E1686; doi: 10.1016/j.jmmm.2003.12.505
 62. Kucera M, Nitsch K, Stepankova H, Marysko M, Reiche P; Growth and characterization of high purity epitaxial yttrium iron garnet films grown from BaO-B2O3-BaF2 flux; PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RESEARCH 198(2); 2003; 407-414; doi: 10.1002/pssa.200306620
 63. Kucera M, Nitsch K, Marysko M, Stepankova H; Properties of epitaxial yttrium iron garnet films grown from BaO flux; JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 93(10 Part 2); 2003; 7510-7512; doi: 10.1063/1.1555752
 64. Stepankova H, Okuda T, Gamaliy E, Snezhko A, Adachi N, Kaneuji T; Nuclear magnetic resonance of Fe-57 in bismuth-yttrium iron garnets; PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RESEARCH 196(1); 2003; 121-124; doi: 10.1002/pssa.200306368
 65. Gamaliy E, Stepankova H, Englich J, Kohout J, Snezhko A, Novak P, Brabers VAM; NMR of Fe-57 above the Verwey transition in Al-substituted magnetite; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 242(Part 2); 2002; 732-734; doi: 10.1016/S0304-8853(01)01036-8
 66. Gamaliy E, Stepankova H, Kohout J, Snezhko A, Kucera M, Nitsch K; Effect of aluminium substitution in YIG on iron hyperfine field anisotropy; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 242(Part 2); 2002; 766-768; doi: 10.1016/S0304-8853(01)01013-7
 67. Kohout J, Englich J, Stepankova H, Kuriplach J, Niznansky D; Hyperfine interaction of Gd-155 in gadolinium iron garnet; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 242(Part 2); 2002; 763-765; doi: 10.1016/S0304-8853(01)01014-9
 68. Gamaliy E, Snezhko A, Stepankova H, Kucera M, Nitsch K; Nuclear magnetic relaxation in YIG films with nonmagnetic trivalent substitutions; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 242(Part 2); 2002; 769-771; doi: 10.1016/S0304-8853(01)01011-3
 69. Snezhko A, Englich J, Kohout J, Stepankova H; Temperature dependence of satellite structure of yttrium iron garnet Y3+ (a) defects and Al3+ (d) substitutions: experiment and model; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 234(2); 2001; 227-232; doi: 10.1016/S0304-8853(01)00346-8
 70. Snezhko A, Englich J, Kohout J, Stepankova H; Application of the Bethe-Peierls-Weiss method to yttrium iron garnet containing Y3+ impurity; 373-3; 2001; 381-384;
 71. Stepankova H, Englich J, Kohout J; Fe-57 hyperfine field anisotropy in ferrites and its relation to the non-uniformity of the ionic surrounding; ACTA PHYSICA POLONICA A 97(5); 2000; 757-760;
 72. Kohout J, Stepankova H, Englich J, Novak P, Kucera M, Nitsch K; Hyperfine field in YIG with charged substitution; ACTA PHYSICA POLONICA A 97(3); 2000; 519-522;
 73. Stepankova H, Kohout J, Englich J, Novak P; Anisotropy of the hyperfine field on Fe-57 in pure and substituted yttrium iron garnet; HYPERFINE INTERACTIONS 131(1-4); 2000; 3-19; doi: 10.1023/A:1011014920070
 74. Novak P, Stepankova H, Englich J, Kohout J, Brabers VAM; NMR in magnetite below and around the Verwey transition; PHYSICAL REVIEW B 61(2); 2000; 1256-1260; doi: 10.1103/PhysRevB.61.1256
 75. Novák P., Štěpánková H., Englich J., Kohout J., Brabers V.A.M.; Temperature dependence of NMR in magnetite; Proceedings of International Conference on Ferrites Kyoto (131); 2000; doi:
 76. Kohout J., Englich J., Štěpánková H., Kučera M., Nitsch K.; Anisotropy of 57Fe hyperfine field in La substituted YIG, Proceedings of International Conference on Ferrites; Proceedings of International Conference on Ferrites Kyoto (208); 2000; doi:
 77. Štěpánková H., Kohout J., Englich , Snezhko A.; Hyperfine interactions in Y3-xGdxFe5O12, Proceedings of International Conference on Ferrites; Proceedings of International Conference on Ferrites Kyoto (325); 2000; doi:
 78. Snezhko A, Englich J, Kohout J, Stepankova H, de Gronckel H; Temperature dependence of NMR spectra in YIG with nonmagnetic impurities; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 196; 1999; 410-411; doi: 10.1016/S0304-8853(98)00782-3
 79. Stepankova H, Novak P, Englich J, Kohout J, Caspary EG, Kucera M, Nitsch K, de Gronckel H; Applicability of NMR to impurities detection in YIG thin films; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 196; 1999; 412-414; doi: 10.1016/S0304-8853(98)00784-7
 80. Kohout J, Stepankova H, Englich J, Novak P, Kucera M, Nitsch K, de Gronckel H; Anisotropy of iron hyperfine field in Ga-substituted YIG; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 196; 1999; 415-417; doi: 10.1016/S0304-8853(98)00786-0
 81. Stepankova H, Caspary EG, Englich J, Kohout J, Kucera M Novak P, Nitsch K, Savosta MM, Lutgemeier H, de Gronckel HAM; Charged substitutions in yttrium iron garnets; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 185(2); 1998; 225-227; doi: 10.1016/S0304-8853(98)00015-8
 82. Stepankova H, Kohout J, Novak P, Englich J, Caspary EG, Lutgemeier H; Dependence of Fe-57 hyperfine field in yttrium iron garnet on ionic radius of diamagnetic defects: NMR study; AUSTRALIAN JOURNAL OF PHYSICS 51(2); 1998; 437-452;
 83. Stepankova H, Kohout J, Novak P, Englich J, Lutgemeier H, Trhlik M; Hyperfine field anisotropy in YIG with diamagnetic impurities; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 177; 1998; 239-240; doi: 10.1016/S0304-8853(97)00240-0
 84. Stepankova H, Englich J, Caspary EG, Lutgemeier H; Hyperfine field anisotropy on iron nuclei in barium hexaferrite; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 177; 1998; 253-254; doi: 10.1016/S0304-8853(97)00268-0
 85. Novak P, Englich J, Stepankova H, Kohout J, Lutgemeier H, Wagner K, Tolksdorf W; Antisite defects in yttrium iron garnet; JOURNAL DE PHYSIQUE IV 7(C1); 1997; 283-286; doi: 10.1051/jp4:19971112
 86. Englich J, Kohout J, Stepankova H, Novak P, Nekvasil M, Lutgemeier H; Umbrella structure in Pr, Nd and Yb substituted YIG studied by Fe-57 NMR; JOURNAL DE PHYSIQUE IV 7(C1); 1997; 295-296; doi: 10.1051/jp4:19971117
 87. Kohout J, Stepankova H, Englich J, Novak P, Lutgemeier H; The effect of diamagnetic defect in YIG on the hyperfine field anisotropy; JOURNAL DE PHYSIQUE IV 7(C1); 1997; 449-450; doi: 10.1051/jp4:19971182
 88. Stepankova H, Englich J, Nejezchleba M, Kohout J, Lutgemeier H; Fe-57 NMR study of magnetization processes in barium hexaferrites; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 157; 1996; 393-394; doi: 10.1016/0304-8853(95)01208-7
 89. Trhlik M, Beck E, Brewer WD, Dekoster J, Stepankova H, Kohout J, Langouche G; Nuclear spin-lattice relaxation of Co nuclei in a Fe/Co multilayer at low temperatures; CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS 46(4); 1996; 2181-2182; doi: 10.1007/BF02571082
 90. NOVAK P, ENGLICH J, STEPANKOVA H, KOHOUT J, LUTGEMEIER H, WAGNER K, TOLKSDORF W; EVIDENCE FOR MAGNETIC-INTERACTIONS BETWEEN DISTANT CATIONS IN YITTRIUM IRON-GARNET; PHYSICAL REVIEW LETTERS 75(3); 1995; 545-548; doi: 10.1103/PhysRevLett.75.545
 91. STEPANKOVA H, ENGLICH J, KOHOUT J, LUTGEMEIER H; FE-57 NMR IN BAFE2-W HEXAGONAL FERRITE; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 140(Part 3); 1995; 2099-2100;
 92. TOMAS D, NOVAK P, STEPANKOVA H; HYPERFINE FIELDS AND SUPEREXCHANGE IN YTTRIUM-IRON-GARNET; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 140(Part 3); 1995; 2133-2134; doi: 10.1016/0304-8853(94)00645-8
 93. STEPANKOVA H, ENGLICH J, LUTGEMEIER H; NMR-STUDY OF GA AND AL SUBSTITUTED HEXAGONAL FERRITES WITH MAGNETOPLUMBITE STRUCTURE; IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 30(2); 1994; 988-990; doi: 10.1109/20.312467
 94. KOHOUT J, ENGLICH J, SEDLAK B, STEPANKOVA H, TRHLIK M, LUTGEMEIER H; NUCLEAR-SPIN-LATTICE RELAXATION IN FERROMAGNETIC AMORPHOUS-ALLOYS FE81CO3B16 AND FE70CO10B20 MEASURED BY NMR AND NUCLEAR ORIENTATION; HYPERFINE INTERACTIONS 78(1-4); 1993; 511-514; doi: 10.1007/BF00568184
 95. STEPANKOVA H, ENGLICH J, NOVAK P, LUTGEMEIER H; NMR-STUDY OF LA-3+ SUBSTITUTED HEXAGONAL FERRITES WITH MAGNETOPLUMBITE STRUCTURE; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 104(Part 1); 1992; 409-410; doi: 10.1016/0304-8853(92)90855-I
 96. STEPANKOVA H, KOHOUT J, SIMSA Z; NMR-STUDY OF TI-CO, TI-MG AND TI SUBSTITUTED HEXAGONAL FERRITES WITH MAGNETOPLUMBITE STRUCTURE; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 104(Part 1); 1992; 411-412; doi: 10.1016/0304-8853(92)90856-J
 97. ENGLICH J, STEPANKOVA H, SECHOVSKY V, DVORAKOVA I, LUTGEMEIER H; HYPERFINE FIELDS ON CO-59 IN RECO2; HYPERFINE INTERACTIONS 59(1-4); 1990; 489-492; doi: 10.1007/BF02401279
 98. STEPANKOVA H, ENGLICH J, NOVAK P, SEDLAK B, PFEFFER M; NMR-SPECTRA OF FE-57 IN HEXAGONAL FERRITES WITH MAGNETOPLUMBITE STRUCTURE; HYPERFINE INTERACTIONS 50(1-4); 1989; 639-643; doi: 10.1007/BF02407702
 99. ENGLICH J, STEPANKOVA H, SECHOVSKY V, LUTGEMEIER H; NMR OF CO-59 IN HOCO2 SUBSTITUTED BY AL AND CU; HYPERFINE INTERACTIONS 50(1-4); 1989; 729-732; doi: 10.1007/BF02407715
 100. BROZ D, NOVAK P, ENGLICH J, SEDLAK B, STEPANKOVA H; FE-57 NMR AND EXCHANGE INTEGRALS IN AL-SUBSTITUTED HEMATITE; HYPERFINE INTERACTIONS 35(1-4); 1987; 947-950; doi: 10.1007/BF02394530
 101. STEPANKOVA H, ENGLICH J, SEDLAK B; FE-57 NMR-SPECTRA IN DOMAIN-WALLS OF HEXAGONAL FERRITES WITH MAGNETOPLUMBITE STRUCTURE; CZECHOSLOVAK JOURNAL OF PHYSICS 33(7); 1983; 816-825; doi: 10.1007/BF01589755
 102. SUBRT J, HANOUSEK F, ZAPLETAL V, STEPANKOVA H; BEHAVIOR OF ALPHA-FE2O3(HEMATITE), PREPARED BY OXIDATION PRECIPITATION OF FERROUS SULFATE, ON HEATING; JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE 17(1); 1982; 215-219; doi: 10.1007/BF00809055
 103. Englich J., Sedlák B., Štěpánková H.; 57 Fe NMR spectra in domain walls of hexagonal ferrites; Proceedings of the 7th Conference of Czech.Phys. Prague (); 1981; doi: