Zpět

RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.

Tel.: +420 22191 2887, 22191 2601, 22191 2602
E-mail.: chlan@mbox.troja.mff.cuni.cz

Odkaz na fakultní stránkuVýuka v zimním semestru 2018/2019

náhradní/opravné testy (1. i 2. test):
středa 23.1.2019 10:00 - seminární místnost C126KFNT, Troja, kryopavilon 1. patro

středa 9.1.2019 15:40
čtvrtek 3.1.2019 9:00
čtvrtek 10.1.2019 11:30
čtvrtek 3.1.2019 12:20

výsledky k datu 10.1.2019

Úvod do praktické fyziky (NOFY055) - středa 15:40

 prezentace  úlohy  poznámky
 01    
 02  u1  
 03  u2  
 04  u3  
 05    
     test č. 1 (7.11. 15:40)
 06    
 07  u4  tabulkapřímé měření
 08  u5  
 09  u6  nepřímé měření
 10    
 11    

 

Úvod do praktické fyziky (NOFY055) - čtvrtek 9:00, 11:20 a 12:10

 prezentace  úlohy  poznámky
 01    
 02  u1  
 03  u2  
 04  u3  
 05    
 06    test č. 1 (8.11. 9:00)  test č. 1 (8.11. 12:20)
     test č. 1 (15.11. 11:30)
 07  u4  tabulkapřímé měření
 08  u5  
 09  u6  nepřímé měření
 10    
 11    
 12    

 

 

Vypsané práce

Modelování elektronové struktury pevných látek

 2018/2019

projekt

FOF

Studium kationtového uspořádání v CoFe2O4 z prvních principů

 2018/2019

bakalářská práce

FOF

Elektronová struktura multiferoických granátů

 2018/2019

bakalářská práce

FOF


Odborné zájmy

 • NMR spektroskopie pevných látek, zvláště magnetických materiálů
 • ab initio výpočty elektronové struktury

Odborný životopis

od 2010

odborný asistent na Katedře fyziky nízkých teplot

2007 – 2010

vědecký pracovník na Katedře fyziky nízkých teplot

2005 – 2010

doktorské studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Hyperfine interaction in ferrites with spinel structure.

1999 – 2004

magisterské studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Studium hyperjemných interakcí v magnetických granátech yttria a lutecia metodou NMR a NQR


Seznam publikací

 1. Argymbek B., Kmjec T., Chlan V., Kohout J., Kichanov S.E., Kozlenko D.P., Savenko B.N.; The crystal and magnetic structures of the ordered perovskite Pb2FeSbO6 studied by neutron diffraction and Mössbauer spectroscopy; Journal of Magnetism and Magnetic Materials 477; 2019; 334-339; doi: 10.1016/j.jmmm.2019.01.076
 2. Kmjec T, Adamec M, Kubaniova D, Plocek J, Dopita M, Cesnek M, Chlan V, Bednarcik J, Zaveta K, Marysko M, Kohout J; 57Fe-enriched perovskites M(Fe0.5Nb0.5)O3 (M – Pb, Ba) studied by Mössbauer spectroscopy, NMR and XRD in the wide temperature range 4.2–533 K; Journal of Magnetism and Magnetic Materials 475; 2019; 334-344; doi: 10.1016/j.jmmm.2018.11.087
 3. Zagorodniy Y. O., Chlan V, Štěpánková H, Fomichov Y, Pejchal J, Laguta V V, Nikl M; Gallium preference for the occupation of tetrahedral sites in Lu3(Al(5-x)Gax)O12 multicomponent garnet scintillators according to solid-state nuclear magnetic resonance and density functional theory calculations; Journal of Physics and Chemistry of Solids 126; 2019; 93-104; doi: 10.1016/j.jpcs.2018.10.027
 4. Chlan V., Żukrowski J., Bosak A., Kąkol Z., Kozłowski A., Tarnawski Z., Řezníček R., Štěpánková H., Novák P., Biało I., Honig J. M.; Effect of low Zn doping on the Verwey transition in magnetite single crystals: Mössbauer spectroscopy and x-ray diffraction; Phys. Rev. B 98(12); 2018; 125138; doi: 10.1103/PhysRevB.98.125138
 5. Babin V, Buryi M, Chlan V, Fomichov Y, Kamada K, Laguta V V, Nikl M, Pejchal J, Štěpánková H, Yoshikawa A, Zagorodniy Y., Zazubovich S; Influence of gallium content on Ga3+ position and photo- and thermally stimulated luminescence in Ce3+-doped multicomponent (Y,Lu)3GaxAl(5-x)O12 garnets; Journal of Luminescence 200; 2018; 141-150; doi: 10.1016/j.jlumin.2018.04.013
 6. Zagorodniy Y. O., Kuzian R. O., Kondakova I. V., Maryško M., Chlan V., Štěpánková H., Olekhnovich N. M., Pushkarev A. V., Radyush Y. V., Raevski I. P., Zalar B., Laguta V. V., Stephanovich V. A.; Chemical disorder and 207Pb hyperfine fields in the magnetoelectric multiferroic Pb(Fe1/2Sb1/2)O3 and its solid solution with Pb(Fe1/2Nb1/2)O3; Phys. Rev. Materials 2(1); 2018; 014401; doi: 10.1103/PhysRevMaterials.2.014401
 7. Řezníček R., Chlan V., Štěpánková H., Novák P., Żukrowski J., Kozłowski A., Kąkol Z., Tarnawski Z., Honig J. M.; Understanding the Mössbauer spectrum of magnetite below the Verwey transition: Ab initio calculations, simulation, and experiment; Phys. Rev. B 96(19); 2017; 195124; doi: 10.1103/PhysRevB.96.195124
 8. Laguta V., Marysko M., Stephanovich V., Raevsky I., Olekhnovich N., Pushkarev A., Radyush Yu., Raevskaya S., Kuzian R., Chlan V., Stepankova H.; Cluster Superconductivity in the Magnetoelectric Pb(Fe_1/2Sb_1/2)3 Ceramics; Acta Physica Polonica A 131 ISS(6); 2017; 1534–1539; doi: 10.12693/APhysPolA.131.1534
 9. Chlan Vojtech, Kouril Karel, Ulicna Katerina, Stepankova Helena, Töpfer Jörg, Seifert Daniela; Charge localization and magnetocrystalline anisotropy in La, Pr, and Nd substituted Sr hexaferrites; Phys. Rev. B 92(12); 2015; 125125; doi: 10.1103/PhysRevB.92.125125
 10. Laguta V. V., Elissalde C., Maglione M., Artemenko A. M., Chlan V., Stepankova H., Zagorodniy Yu.; Crystal structure transformations induced by surface stresses in BaTiO3 and BaTiO3@SiO2 nanoparticles and ceramics; PHASE TRANSITIONS 88(8 SI); 2015; 761-775; doi: 10.1080/01411594.2014.996852
 11. Reznicek R., Chlan V., Stepankova H., Novak P.; Hyperfine field and electronic structure of magnetite below the Verwey transition; PHYSICAL REVIEW B 91(12); 2015; doi: 10.1103/PhysRevB.91.125134
 12. Toepfer Joerg, Seifert Daniela, Le Breton Jean-Marie, Falko, Chlan Vojtech, Kouril Karel, Stepankova Helena; Hexagonal ferrites of X-, W-, and M-type in the system Sr-Fe-O: A comparative study; JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 226; 2015; 133-141; doi: 10.1016/j.jssc.2015.02.007
 13. Kouril K., Chlan V., Stepankova H., Reznicek R., Laguta V. V., Raevski I. P.; NMR Study of Multiferroic Iron Niobate Perovskites; ACTA PHYSICA POLONICA A 127(2); 2015; 234-236;
 14. Kristan P., Hondlik O., Stepankova H., Chlan V., Kouril K., Reznicek R., Pollert E., Veverka P.; Nuclear Magnetic Resonance in Hexaferrite/Maghemite Composite Nanoparticles; ACTA PHYSICA POLONICA A 127(2); 2015; 514-516;
 15. Chlan V., Kouril K., Stepankova H.; Hyperfine Fields and Lattice Deformations in Ba and Sr Hexaferrites; ACTA PHYSICA POLONICA A 127(2); 2015; 594-596;
 16. Chlan V., Kouril K., Stepankova H., Reznicek R., Englich J.; Study of Y-type Hexaferrite by Means of Fe-57 NMR and Electronic Structure Calculations; ACTA PHYSICA POLONICA A 126(1); 2014; 42-43;
 17. Kristan P., Chlan V., Stepankova H., Reznicek R., Goernert P., Payer P.; Structure of Iron Oxide Nanoparticles Studied by Fe-57 NMR; ACTA PHYSICA POLONICA A 126(1); 2014; 138-139;
 18. Kristan Petr, Chlan Vojtech, Stepankova Helena, Reznicek , Kouril Karel, Stepanek Josef, Polakova Katerina, Prochazka Vit, Cuda Jan, Medrik Ivo; Bentonite/Iron Oxide Composites: Preparation and Characterization by Hyperfine Methods; JOURNAL OF NANOMATERIALS; 2013; doi: 10.1155/2013/179794
 19. Reznicek Richard, Stepankova Helena, Chlan Vojtech, Novak Pavel, Kozlowski Andrzej; Analysis of Cationic Impurity Impact on Hyperfine Interactions in Magnetite; IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 48(11); 2012; 3039-3042; doi: 10.1109/TMAG.2012.2204967
 20. Reznicek R., Chlan V., Stepankova H., Novak P., Marysko M.; Magnetocrystalline anisotropy of magnetite; JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 24(5); 2012; doi: 10.1088/0953-8984/24/5/055501
 21. Chlan V., Stepankova H., Reznicek R., Novak P.; Anisotropy of hyperfine interactions as a tool for interpretation of NMR spectra in magnetic materials; SOLID STATE NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE 40(1); 2011; 27-30; doi: 10.1016/j.ssnmr.2011.04.002
 22. Prochazka V., Stepankova H., Chlan V., Tucek J., Cuda J., Kouril K., Filip J., Zboril R.; Electric field gradient in FeTiO3 by nuclear magnetic resonance and ab initio calculations; JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 23(20); 2011; doi: 10.1088/0953-8984/23/20/205503
 23. Chlan V., Stepankova H., Englich J., Reznicek R., Kouril K., Kucera M., Nitsch K.; Antisite Defects in Epitaxial Films of Lutetium Doped Yttrium Iron Garnets Studied by Nuclear Magnetic Resonance; ACTA PHYSICA POLONICA A 118(5); 2010; 846-847;
 24. Novak P., Chlan V., Knizek K.; Giant Magnetoelectricity in Aluminium Substituted Y-Hexaferrites; ACTA PHYSICA POLONICA A 118(5); 2010; 723-724;
 25. Sedlak B., Kouril K., Chlan V., Reznicek R., Kristan P., Pfeffer M., Englich J., Stepankova H.; Tuned Probehead for NMR Spectroscopy in Magnetically Ordered Materials; ACTA PHYSICA POLONICA A 118(5); 2010; 924-925;
 26. Chlan Vojtech, Novak Pavel; Ab-initio calculation of electronic structure of partially inverted manganese ferrite; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 322(9-12); 2010; 1056-1058; doi: 10.1016/j.jmmm.2009.06.001
 27. Kouril K, Kohout J, Stepankova H, Englich J, Chlan V; Nuclear magnetic resonance of Fe-57 from magnetic domains and walls in yttrium iron garnet; ACTA PHYSICA SLOVACA 56(1); 2006; 31-34;
 28. Kakol Z., Krol G., Tabis W., Kolodziej T., Wisniewski , Stepankova H., Chlan V., Kusz J., Tarnawski Z., Kozlowski A., Honig J. M.; Easy axis switching in magnetite; 303; 2011; doi: 10.1088/1742-6596/303/1/012106
 29. Kouril K., Chlan V., Stepankova H., Telfah A., Novak P., Knizek K., Hiraoka Y., Kimura T.; Distribution of Zn in Magnetoelectric Y-Type Hexaferrite; ACTA PHYSICA POLONICA A 118(5); 2010; 732-733;
 30. Chlan Vojtech, Novak Pavel, Stepankova Helena, Reznicek Richard, Kouril Karel, Kozlowski Andrzej; Electronic structure and hyperfine fields in non-stoichiometric magnetite above the Verwey transition; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 322(9-12); 2010; 1079-1081; doi: 10.1016/j.jmmm.2009.03.026
 31. Prochazka Vit, Sikora Marcin, Kapusta Czeslaw, Stepankova Helena, Chlan Vojtech, Knizek Karel, Jirak Zdenek; Local surrounding of Mn in LaMn1-xCoxO3 compounds by means of EXAFS on Mn-K; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 322(9-12); 2010; 1198-1200; doi: 10.1016/j.jmmm.2009.06.002
 32. Chlan V., Prochazka V., Stepankova H., Sedlak B., Novak P., Simsa Z., Brabers V. A. M.; (57)Fe NMR study of manganese ferrites; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 320(14); 2008; E96-E99; doi: 10.1016/j.jmmm.2008.02.022
 33. Stepankova H, Englich J, Stepanek J, Kohout J, Pfeffer M, Cerna J, Chlan V, Prochazka V, Bunyatova E; Nuclear spin-lattice relaxations in ethanol with dissolved TEMPO radicals; ACTA PHYSICA SLOVACA 56(2); 2006; 141-144;
 34. Chlan V., Kouril K., Stepankova H., Reznicek R., J., Tabis W., Krol G., Tarnawski Z., Kakol Z., Kozlowski A.; Magnetically induced structural reorientation in magnetite studied by nuclear magnetic resonance; JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 108(8); 2010; doi: 10.1063/1.3501108
 35. Kouril Karel, Chlan Vojtech, Stepankova Helena, Novak Pavel Knizek Karel, Hybler Jiri, Kimura Tsuyoshi, Hiraoka Yuji, Bursik Josef; Hyperfine interactions in magnetoelectric hexaferrite system; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 322(9-12); 2010; 1243-1245; doi: 10.1016/j.jmmm.2009.03.011
 36. Chlan V., Novak P., Stepankova H., Englich J., Kuriplach J., Niznansky D.; Hyperfine interactions in lutetium iron garnet; JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 99(8); 2006; doi: 10.1063/1.2158687
 37. Prochazka V, Stepankova H, Stepanek J, Snezhko A, Chlan V, Kouril K; Exchange interactions in barium hexaferrite; ACTA PHYSICA SLOVACA 56(2); 2006; 165-168;
 38. Novak P., Chlan V.; Contact hyperfine field at Fe nuclei from density functional calculations; PHYSICAL REVIEW B 81(17); 2010; doi: 10.1103/PhysRevB.81.174412
 39. Stepankova Helena, Kouril Karel, Chlan Vojtech, Goernert Peter, Mueller Robert, Stepanek Josef; Internal magnetic fields in submicron particles of barium hexaferrite detected by Fe-57 NMR; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 322(9-12); 2010; 1323-1326; doi: 10.1016/j.jmmm.2009.04.002
 40. Stepankova H., Sedlak B., Chlan V.; (57)Fe NMR and spin structure of manganese ferrite; PHYSICAL REVIEW B 77(9); 2008; doi: 10.1103/PhysRevB.77.092416
 41. Chlan V., Gamaliy E., Stepankova H., Kouril K., Englich J., Kohout J., Brabers V.; Nuclear magnetic resonance of Fe-57 in Al-, Ga- and Ti-substituted magnetite above Verwey temperature; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 310(2 Part 3); 2007; 2555-2557; doi: 10.1016/j.jmmm.2006.10.867
 42. Chlan V, Stepankova H, Prochazka V, Englich J, Kohout J, Niznansky D, Bursik J; Antisite defects in lutetium and yttrium iron garnets prepared by liquid mix technique; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 290(Part 2 SI); 2005; 993-996; doi: 10.1016/j.jmmm.2004.11.307
 43. Kohout J, Gamaliy E, Stepankova H, Englich J, Prochazka V, Chlan V, Brabers VAM; NMR of Fe-57, Ga-69 and Ga-71 in Ga substituted magnetite; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 290(Part 2 SI); 2005; 1018-1020; doi: 10.1016/j.jmmm.2004.11.348