Zpět

RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.

Tel.: +420 22191 2887, 22191 2601, 22191 2602
E-mail: chlan@mbox.troja.mff.cuni.cz

Odkaz na fakultní stránkuVýuka v zimním semestru 2019/2020

Úvod do praktické fyziky (NOFY055) - čtvrtek 15:40 a čtvrtek 17:20

informace a materiály k výuce zde


Vypsané práce

Modelování NMR spekter z ab initio výpočtů    projekt 2019/2020
Voda v krystalovém prostředí z pohledu NMR    projekt 2019/2020
Modelování elektronové struktury pevných látek   bakalářská práce 2019/2020

 

Odborné zájmy

 • NMR spektroskopie pevných látek, zvláště magnetických materiálů
 • ab initio výpočty elektronové struktury pevných látek

Odborný životopis

od 2010

odborný asistent na Katedře fyziky nízkých teplot

2007 – 2010

vědecký pracovník na Katedře fyziky nízkých teplot

2005 – 2010

doktorské studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Hyperfine interaction in ferrites with spinel structure.

1999 – 2004

magisterské studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Studium hyperjemných interakcí v magnetických granátech yttria a lutecia metodou NMR a NQR


Seznam publikací

 1. Bialo Izabela, Kozlowski Andrzej, Wack Michael, Wlodek Adam Gondek Lukasz, Kakol Zbigniew, Hochleitner Rupert, Zywczak Antoni, Chlan Vojtech, Gilder Stuart A.; The influence of strain on the Verwey transition as a function of dopant concentration: towards a geobarometer for magnetite-bearing rocks; GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL 219(1); 2019; 148-158; doi: 10.1093/gji/ggz274
 2. Chlan Vojtech, Dolezal Petr, Sgallova Rachel, Klicpera Milan, Franz Christian, Javorsky Pavel; Local atomic arrangement in LaCuAl3 and LaAuAl3 by NMR and density functional theory; JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 31(38); 2019; doi: 10.1088/1361-648X/ab27ac
 3. Guehne Robin, Chlan Vojtech, Williams Grant V. M., Chong V Shen, Kadowaki Kazuo, Poeppl Andreas, Haase Juergen; Unusual Bi-209 NMR quadrupole effects in topological insulator Bi2Se3; JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE 302; 2019; 34-42; doi: 10.1016/j.jmr.2019.03.008
 4. Argymbek B., Kmjec T., Chlan V., Kohout J., Kichanov S.E., Kozlenko D.P., Savenko B.N.; The crystal and magnetic structures of the ordered perovskite Pb2FeSbO6 studied by neutron diffraction and Mössbauer spectroscopy; Journal of Magnetism and Magnetic Materials 477; 2019; 334-339; doi: 10.1016/j.jmmm.2019.01.076
 5. Kmjec T, Adamec M, Kubaniova D, Plocek J, Dopita M, Cesnek M, Chlan V, Bednarcik J, Zaveta K, Marysko M, Kohout J; 57Fe-enriched perovskites M(Fe0.5Nb0.5)O3 (M – Pb, Ba) studied by Mössbauer spectroscopy, NMR and XRD in the wide temperature range 4.2–533 K; Journal of Magnetism and Magnetic Materials 475; 2019; 334-344; doi: 10.1016/j.jmmm.2018.11.087
 6. Zagorodniy Y. O., Chlan V, Štěpánková H, Fomichov Y, Pejchal J, Laguta V V, Nikl M; Gallium preference for the occupation of tetrahedral sites in Lu3(Al(5-x)Gax)O12 multicomponent garnet scintillators according to solid-state nuclear magnetic resonance and density functional theory calculations; Journal of Physics and Chemistry of Solids 126; 2019; 93-104; doi: 10.1016/j.jpcs.2018.10.027
 7. Reznicek R., Chlan V., Haase J.; NMR and ab initio study of gallium metal under pressure; PHYSICAL REVIEW B 99(12); 2019; doi: 10.1103/PhysRevB.99.125121
 8. Chlan V., Żukrowski J., Bosak A., Kąkol Z., Kozłowski A., Tarnawski Z., Řezníček R., Štěpánková H., Novák P., Biało I., Honig J. M.; Effect of low Zn doping on the Verwey transition in magnetite single crystals: Mössbauer spectroscopy and x-ray diffraction; Phys. Rev. B 98(12); 2018; 125138; doi: 10.1103/PhysRevB.98.125138
 9. Babin V, Buryi M, Chlan V, Fomichov Y, Kamada K, Laguta V V, Nikl M, Pejchal J, Štěpánková H, Yoshikawa A, Zagorodniy Y., Zazubovich S; Influence of gallium content on Ga3+ position and photo- and thermally stimulated luminescence in Ce3+-doped multicomponent (Y,Lu)3GaxAl(5-x)O12 garnets; Journal of Luminescence 200; 2018; 141-150; doi: 10.1016/j.jlumin.2018.04.013
 10. Zagorodniy Y. O., Kuzian R. O., Kondakova I. V., Maryško M., Chlan V., Štěpánková H., Olekhnovich N. M., Pushkarev A. V., Radyush Y. V., Raevski I. P., Zalar B., Laguta V. V., Stephanovich V. A.; Chemical disorder and 207Pb hyperfine fields in the magnetoelectric multiferroic Pb(Fe1/2Sb1/2)O3 and its solid solution with Pb(Fe1/2Nb1/2)O3; Phys. Rev. Materials 2(1); 2018; 014401; doi: 10.1103/PhysRevMaterials.2.014401
 11. Řezníček R., Chlan V., Štěpánková H., Novák P., Żukrowski J., Kozłowski A., Kąkol Z., Tarnawski Z., Honig J. M.; Understanding the Mössbauer spectrum of magnetite below the Verwey transition: Ab initio calculations, simulation, and experiment; Phys. Rev. B 96(19); 2017; 195124; doi: 10.1103/PhysRevB.96.195124
 12. Laguta V., Marysko M., Stephanovich V., Raevsky I., Olekhnovich N., Pushkarev A., Radyush Yu., Raevskaya S., Kuzian R., Chlan V., Stepankova H.; Cluster Superconductivity in the Magnetoelectric Pb(Fe_1/2Sb_1/2)3 Ceramics; Acta Physica Polonica A 131 ISS(6); 2017; 1534–1539; doi: 10.12693/APhysPolA.131.1534
 13. Chlan Vojtech, Kouril Karel, Ulicna Katerina, Stepankova Helena, Töpfer Jörg, Seifert Daniela; Charge localization and magnetocrystalline anisotropy in La, Pr, and Nd substituted Sr hexaferrites; Phys. Rev. B 92(12); 2015; 125125; doi: 10.1103/PhysRevB.92.125125
 14. Laguta V. V., Elissalde C., Maglione M., Artemenko A. M., Chlan V., Stepankova H., Zagorodniy Yu.; Crystal structure transformations induced by surface stresses in BaTiO3 and BaTiO3@SiO2 nanoparticles and ceramics; PHASE TRANSITIONS 88(8 SI); 2015; 761-775; doi: 10.1080/01411594.2014.996852
 15. Reznicek R., Chlan V., Stepankova H., Novak P.; Hyperfine field and electronic structure of magnetite below the Verwey transition; PHYSICAL REVIEW B 91(12); 2015; doi: 10.1103/PhysRevB.91.125134
 16. Toepfer Joerg, Seifert Daniela, Le Breton Jean-Marie, Falko, Chlan Vojtech, Kouril Karel, Stepankova Helena; Hexagonal ferrites of X-, W-, and M-type in the system Sr-Fe-O: A comparative study; JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 226; 2015; 133-141; doi: 10.1016/j.jssc.2015.02.007
 17. Kouril K., Chlan V., Stepankova H., Reznicek R., Laguta V. V., Raevski I. P.; NMR Study of Multiferroic Iron Niobate Perovskites; ACTA PHYSICA POLONICA A 127(2); 2015; 234-236;
 18. Kristan P., Hondlik O., Stepankova H., Chlan V., Kouril K., Reznicek R., Pollert E., Veverka P.; Nuclear Magnetic Resonance in Hexaferrite/Maghemite Composite Nanoparticles; ACTA PHYSICA POLONICA A 127(2); 2015; 514-516;
 19. Chlan V., Kouril K., Stepankova H.; Hyperfine Fields and Lattice Deformations in Ba and Sr Hexaferrites; ACTA PHYSICA POLONICA A 127(2); 2015; 594-596;
 20. Chlan V., Kouril K., Stepankova H., Reznicek R., Englich J.; Study of Y-type Hexaferrite by Means of Fe-57 NMR and Electronic Structure Calculations; ACTA PHYSICA POLONICA A 126(1); 2014; 42-43;
 21. Kristan P., Chlan V., Stepankova H., Reznicek R., Goernert P., Payer P.; Structure of Iron Oxide Nanoparticles Studied by Fe-57 NMR; ACTA PHYSICA POLONICA A 126(1); 2014; 138-139;
 22. Kristan Petr, Chlan Vojtech, Stepankova Helena, Reznicek , Kouril Karel, Stepanek Josef, Polakova Katerina, Prochazka Vit, Cuda Jan, Medrik Ivo; Bentonite/Iron Oxide Composites: Preparation and Characterization by Hyperfine Methods; JOURNAL OF NANOMATERIALS; 2013; doi: 10.1155/2013/179794
 23. Reznicek Richard, Stepankova Helena, Chlan Vojtech, Novak Pavel, Kozlowski Andrzej; Analysis of Cationic Impurity Impact on Hyperfine Interactions in Magnetite; IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 48(11); 2012; 3039-3042; doi: 10.1109/TMAG.2012.2204967
 24. Reznicek R., Chlan V., Stepankova H., Novak P., Marysko M.; Magnetocrystalline anisotropy of magnetite; JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 24(5); 2012; doi: 10.1088/0953-8984/24/5/055501
 25. Chlan V., Stepankova H., Reznicek R., Novak P.; Anisotropy of hyperfine interactions as a tool for interpretation of NMR spectra in magnetic materials; SOLID STATE NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE 40(1); 2011; 27-30; doi: 10.1016/j.ssnmr.2011.04.002
 26. Prochazka V., Stepankova H., Chlan V., Tucek J., Cuda J., Kouril K., Filip J., Zboril R.; Electric field gradient in FeTiO3 by nuclear magnetic resonance and ab initio calculations; JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 23(20); 2011; doi: 10.1088/0953-8984/23/20/205503
 27. Chlan V., Stepankova H., Englich J., Reznicek R., Kouril K., Kucera M., Nitsch K.; Antisite Defects in Epitaxial Films of Lutetium Doped Yttrium Iron Garnets Studied by Nuclear Magnetic Resonance; ACTA PHYSICA POLONICA A 118(5); 2010; 846-847;
 28. Novak P., Chlan V., Knizek K.; Giant Magnetoelectricity in Aluminium Substituted Y-Hexaferrites; ACTA PHYSICA POLONICA A 118(5); 2010; 723-724;
 29. Sedlak B., Kouril K., Chlan V., Reznicek R., Kristan P., Pfeffer M., Englich J., Stepankova H.; Tuned Probehead for NMR Spectroscopy in Magnetically Ordered Materials; ACTA PHYSICA POLONICA A 118(5); 2010; 924-925;
 30. Chlan Vojtech, Novak Pavel; Ab-initio calculation of electronic structure of partially inverted manganese ferrite; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 322(9-12); 2010; 1056-1058; doi: 10.1016/j.jmmm.2009.06.001
 31. Kouril K, Kohout J, Stepankova H, Englich J, Chlan V; Nuclear magnetic resonance of Fe-57 from magnetic domains and walls in yttrium iron garnet; ACTA PHYSICA SLOVACA 56(1); 2006; 31-34;
 32. Kakol Z., Krol G., Tabis W., Kolodziej T., Wisniewski , Stepankova H., Chlan V., Kusz J., Tarnawski Z., Kozlowski A., Honig J. M.; Easy axis switching in magnetite; 303; 2011; doi: 10.1088/1742-6596/303/1/012106
 33. Kouril K., Chlan V., Stepankova H., Telfah A., Novak P., Knizek K., Hiraoka Y., Kimura T.; Distribution of Zn in Magnetoelectric Y-Type Hexaferrite; ACTA PHYSICA POLONICA A 118(5); 2010; 732-733;
 34. Chlan Vojtech, Novak Pavel, Stepankova Helena, Reznicek Richard, Kouril Karel, Kozlowski Andrzej; Electronic structure and hyperfine fields in non-stoichiometric magnetite above the Verwey transition; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 322(9-12); 2010; 1079-1081; doi: 10.1016/j.jmmm.2009.03.026
 35. Prochazka Vit, Sikora Marcin, Kapusta Czeslaw, Stepankova Helena, Chlan Vojtech, Knizek Karel, Jirak Zdenek; Local surrounding of Mn in LaMn1-xCoxO3 compounds by means of EXAFS on Mn-K; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 322(9-12); 2010; 1198-1200; doi: 10.1016/j.jmmm.2009.06.002
 36. Chlan V., Prochazka V., Stepankova H., Sedlak B., Novak P., Simsa Z., Brabers V. A. M.; (57)Fe NMR study of manganese ferrites; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 320(14); 2008; E96-E99; doi: 10.1016/j.jmmm.2008.02.022
 37. Stepankova H, Englich J, Stepanek J, Kohout J, Pfeffer M, Cerna J, Chlan V, Prochazka V, Bunyatova E; Nuclear spin-lattice relaxations in ethanol with dissolved TEMPO radicals; ACTA PHYSICA SLOVACA 56(2); 2006; 141-144;
 38. Chlan V., Kouril K., Stepankova H., Reznicek R., J., Tabis W., Krol G., Tarnawski Z., Kakol Z., Kozlowski A.; Magnetically induced structural reorientation in magnetite studied by nuclear magnetic resonance; JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 108(8); 2010; doi: 10.1063/1.3501108
 39. Kouril Karel, Chlan Vojtech, Stepankova Helena, Novak Pavel Knizek Karel, Hybler Jiri, Kimura Tsuyoshi, Hiraoka Yuji, Bursik Josef; Hyperfine interactions in magnetoelectric hexaferrite system; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 322(9-12); 2010; 1243-1245; doi: 10.1016/j.jmmm.2009.03.011
 40. Chlan V., Novak P., Stepankova H., Englich J., Kuriplach J., Niznansky D.; Hyperfine interactions in lutetium iron garnet; JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 99(8); 2006; doi: 10.1063/1.2158687
 41. Prochazka V, Stepankova H, Stepanek J, Snezhko A, Chlan V, Kouril K; Exchange interactions in barium hexaferrite; ACTA PHYSICA SLOVACA 56(2); 2006; 165-168;
 42. Novak P., Chlan V.; Contact hyperfine field at Fe nuclei from density functional calculations; PHYSICAL REVIEW B 81(17); 2010; doi: 10.1103/PhysRevB.81.174412
 43. Stepankova Helena, Kouril Karel, Chlan Vojtech, Goernert Peter, Mueller Robert, Stepanek Josef; Internal magnetic fields in submicron particles of barium hexaferrite detected by Fe-57 NMR; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 322(9-12); 2010; 1323-1326; doi: 10.1016/j.jmmm.2009.04.002
 44. Stepankova H., Sedlak B., Chlan V.; (57)Fe NMR and spin structure of manganese ferrite; PHYSICAL REVIEW B 77(9); 2008; doi: 10.1103/PhysRevB.77.092416
 45. Chlan V., Gamaliy E., Stepankova H., Kouril K., Englich J., Kohout J., Brabers V.; Nuclear magnetic resonance of Fe-57 in Al-, Ga- and Ti-substituted magnetite above Verwey temperature; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 310(2 Part 3); 2007; 2555-2557; doi: 10.1016/j.jmmm.2006.10.867
 46. Chlan V, Stepankova H, Prochazka V, Englich J, Kohout J, Niznansky D, Bursik J; Antisite defects in lutetium and yttrium iron garnets prepared by liquid mix technique; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 290(Part 2 SI); 2005; 993-996; doi: 10.1016/j.jmmm.2004.11.307
 47. Kohout J, Gamaliy E, Stepankova H, Englich J, Prochazka V, Chlan V, Brabers VAM; NMR of Fe-57, Ga-69 and Ga-71 in Ga substituted magnetite; JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 290(Part 2 SI); 2005; 1018-1020; doi: 10.1016/j.jmmm.2004.11.348