Transdisciplinární centrum pro výzkum moderních materiálů

Katedra fyziky nízkých teplot
Oddělení radiofrekvenční spektroskopie

V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8

 

osoba  doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.

telefon  +420 22191 2889

zprava  tcvmm@mbox.troja.mff.cuni.cz

adresa  nmr.mff.cuni.cz/tcvmm

 


PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI